Skip to main content

CM1 5

Revoir les compléments du nom+les compléments circonstentiels+lire Cendrillon 1 chapitre
تعبير كتابي:كيف ضعت في المدينة؟

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
1 Fr Ar. Ar. Mt Cat.
2 Fr Fr. Mt. Ar Ang.
3 Sc. Fr. Fr. Hist.Geo Fr. Fr.EPS
4 Mt Cat. Hist.Geo ar. Ar.Dessin Fr.EPS
5 Inf.Mus. Mt. Sc Ar.Dessin Sc.
6 Bcd-théâtre Ang. Mt Fr. Ar.
7 Ar. Mt. Ar Civ. Fr.